Te dikke jonge mensen

Te dikke jonge mensen

Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is circa 15% van de Nederlandse jongeren tussen 2 en 25 jaar te zwaar. 3% procent van deze jongeren kampt met ernstig overgewicht. In tegenstelling tot deze feiten, vinden vrijwel álle jongeren zichzelf in goede gezondheid verkeren. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat jongeren uit huishoudens met een laag inkomen, vaker te dik zijn. Voor de jongeren tussen de 18 en 25 jaar geldt dat bijna 20% te dik is. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de oorzaak van overgewicht bij jongeren, de gezondheidsrisico’s en hoe het overgewicht kan worden verholpen.

Oorzaken overgewicht bij jongeren

te dikke kinderen

Een van de belangrijkste oorzaken van overgewicht bij jongeren is een gebrek aan beweging. Tegenwoordig bewegen jongeren steeds minder. Schooldagen worden voornamelijk zittend doorgebracht en thuis zit men eveneens vaker achter de computer of televisie. Het moge duidelijk zijn dat minder beweging leidt tot minder calorieverbranding, waardoor men eerder te dik wordt.

Een andere belangrijke reden voor overgewicht bij jonge mensen is hun eetpatroon. Veel jonge mensen consumeren te veel calorierijke producten met veel vetten en suikers. De populariteit van bijvoorbeeld energiedrankjes is hiervan een goed voorbeeld. Deze drankjes zitten veelal vol met suikers en weinig gezonde voedingsstoffen, wat een negatief effect heeft op het lichaamsgewicht.

Een essentiële factor in deze is het voorbeeld van ouders tijdens de opvoeding. Gebrek aan beweging alsook een ongezond eetpatroon bij kinderen en jongvolwassenen is vaak het gevolg van onwetendheid en weerspiegeling van eigen gedrag. Daarnaast denken sommige ouders hun kind een plezier te doen met het geven van ongezonde snacks, met alle negatieve gevolgen van dien. Ook het aanbod van ongezonde voeding in school- of sportkantines werkt niet mee aan het voorkomen van overgewicht bij jonge mensen. Hierin ligt ook een taak van de overheid, die via voorlichting jongeren bewust kunnen maken van voeding in relatie tot de gezondheid.

Echter, ook genetische aanleg kan de oorzaak zijn van overgewicht bij jonge mensen. Erfelijke factoren kunnen van invloed zijn op het eetpatroon en stofwisseling. Sommige mensen hebben meer aanleg om dik te worden. In dergelijke gevallen is het van belang om jongeren extra bewust te maken van de negatieve gevolgen van overgewicht.

Overgewicht bij jonge mensen en gezondheid

Wie op jonge leeftijd al met overgewicht kampt, heeft meer kans om op latere leeftijd te dik te blijven. Daarbij zorgt vroegtijdig te dik zijn ook voor een vergrote kans om op latere leeftijd hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten te krijgen. Hoewel overgewicht bij jonge mensen meestal niet direct voor gezondheidsproblemen zorgt, is de kans sterk aanwezig dat men op latere leeftijd de ‘rekening’ krijgt gepresenteerd.

Ook de geestelijke gezondheid van jonge mensen kan sterk lijden onder het overgewicht. Kinderen kunnen zich schamen en/of gepest worden, en minder makkelijk deelnemen aan sportieve activiteiten. Dit omdat ze vaak snel uitgeput zijn. En dat terwijl beweging zoals eerder vermeld juist essentieel is om overgewicht tegen te gaan. Te dik zijn kan leiden tot een negatief zelfbeeld, waardoor bijvoorbeeld schoolprestaties verslechteren. Ook op latere leeftijd kan dit nog steeds voor emotionele problemen zorgen en zelfs leiden tot een psychische stoornis (sociale angst etc.).

Wat te doen aan overgewicht bij jonge mensen?

Uiteraard is het van belang voor jonge mensen om hun leefstijl aan te passen. Zoals reeds vermeld is het belangrijk om gezonder te gaan eten en meer aan lichaamsbeweging te gaan doen. Ouders kunnen bij kinderen met overgewicht daarnaast veel positieve invloed uitoefenen door bepaalde patronen te doorbreken. Enkele voorbeelden:

– Probeer uw kind te motiveren om een sport te beoefenen.
– Maak afspraken met uw kind met betrekking tot de tijd dat hij of zij op de computer bezig is.
– Zorg ervoor dat u kind regelmatig buiten speelt.
– Zorg voor gezond en gevarieerd eten, en eet op vaste tijdstippen.
– Zorg ervoor dat u kunt een ontbijt neemt, dit stimuleert de stofwisseling.

Tenslotte kunnen kinderen of jonge mensen ervoor kiezen om op dieet te gaan. Met name jonge kinderen zullen hier meer moeite mee hebben dan jongvolwassenen. De keuze van het dieet is hierbij essentieel. Een crash dieet is geen geschikte keuze, aangezien dit dieet zorgt voor het jojo-effect. Wanneer er in korte tijd extreem weinig calorieën worden ingenomen valt men weliswaar af, maar zal het gewicht er nadien weer snel bijkomen. Daarnaast is een al te streng dieet moeilijk vol te houden, en zorgt het voor een lusteloos gevoel. Mocht u als ouder zorgen hebben omtrent het lichaamsgewicht van uw kind, kunt u altijd een huisarts of diëtist contacteren. Zij kunnen u meer vertellen over de juiste methode voor jonge mensen om af te vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *