Gezonde voeding op scholen

De gezondheid van kinderen en jongeren is een belangrijk punt van aandacht. Een voorname positie tijdens het opgroeien van kinderen is weggelegd voor scholen. School is immers de plaats waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Om kinderen gezond te laten eten, is het daarom van belang dat scholen gezonde voeding aanbieden. Naast het aanbod van gezonde voeding in schoolkantines, is er voor scholen ook een belangrijke opvoedkundige taak weggelegd: het creëren van bewustwording bij kinderen en jongeren wat gezond eten inhoudt en waarom dit belangrijk is.

De gezonde schoolkantine

Het voedingscentrum is een semi-overheidsinstelling die voorlichting geeft over voeding aan Nederlanders. Samen met de overheid is door het voedingscentrum het project ‘de gezonde schoolkantine’ opgestart, met als streven dat alle schoolkantines in 2015 het stempel ‘gezond’ kunnen dragen.

De opgestelde richtlijn voor de gezonde schoolkantine betekent dat het voedingsaanbod voor minimaal 75% uit gezonde producten bestaat uit de zogenaamde ‘Schijf van Vijf’. Deze Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken met verschillende soorten producten waarvan je dagelijks wat zou moeten consumeren. Op die manier zorg je ervoor dat je alle belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. Maximaal 25% van het kantineaanbod mag bestaan uit snacks en snoep. Op deze manier wordt ernaar gestreefd dat jongeren automatisch eerder zullen kiezen van gezonde voeding.

Het nationale schoolontbijt

Een goed voorbeeld van educatie over voeding op jonge leeftijd is het nationale schoolontbijt, dat inmiddels al 11 jaar bestaat. Met medewerking van het voedingscentrum wordt een week lang op basisscholen gezamenlijk ontbeten, op basis van een samengesteld gezond en verantwoord ontbijtpakket. Naast het ontbijten zelf wordt er onder andere op een speelse manier kinderen online geleerd wat gezonde en ongezonde producten zijn. Op deze manier wordt al op jonge leeftijd bewustwording ten aanzien van gezonde voeding gekweekt.

Tevens wordt er jaarlijks een goed doel gekoppeld aan het nationale schoolontbijt. Scholen en gemeenten leveren een financiële bijdrage aan dit goede doel. In 2013 gingen de donaties naar het project ‘Africa Baking Centre’ ten behoeve van kansarme jongeren in Oeganda. In 2014 ging de opbrengst van de donaties naar stichting Make-A-Wish, welke wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult.

Het belang van gezonde voeding voor de jeugd

kinderen met overgewicht
Steeds vaker kampen kinderen met overgewicht, hetgeen als een zorgelijke ontwikkeling kan worden bestempeld. Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen met overgewicht grotere kans hebben om als volwassene ook te dik te zijn. Daarnaast is er een gerede kans dat kinderen met ernstig overgewicht later hart- en vaatziekten ontwikkelen.

Enkele cijfers: 14% van de kinderen ouder dan 12 jaar had in 2012 diabetes type 2. Dat is 9 keer zo veel als de incidentie van diabetes type 2 bij mensen zonder overgewicht: 1,5%. Daarnaast hebben kinderen met overgewicht een sterk verhoogd risico om op latere leeftijd hoge bloeddruk te krijgen. I.c.m. de verhoogde kans op hart- en vaatziekten is overgewicht bij kinderen een noemenswaardig risico voor de gezondheid op latere leeftijd.

De invloed van ouders

Naast gezonde voeding op scholen en de daarmee gepaard gaande educatie hebben ligt er een belangrijke taak bij de ouders om kinderen gezond te laten eten. Kinderen spiegelen zich vaak aan het eetpatroon van vader en moeder, dus zelf het goede voorbeeld geven is van eminent belang. Daarnaast heb je als ouder meestal de regie over wat je in huis haalt. Koop geen liters suikerhoudende frisdranken maar light-varianten of stimuleer het drinken van water. Koop vaker fruit in plaats van ongezonde snacks. Eet op vaste tijdstippen en zorg ervoor dat uw kind niet zonder een gezond ontbijt naar school vertrekt. Immers, een ontbijt zorgt voor een betere stofwisseling en spijsvertering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *